Какво Може да направим за Вас в сферата на GDPR

Екипът ни има сериозен опит в разработката и внедряването на процедури и механизми по защита на личните данни. Нашите експерти са на разположение да предоставят на Вас и Вашата компания необходимите услуги, за да отговорите на всички изисквания на GDPR.
Вижте повече

Документална и договорна организация

Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO as a Service)

Привеждане на IT системите в съответствие с GDPR

Обучение на служители

Одит