GDPR и прилагането му 4 месеца след влизането му в сила