GDPR и копиране на лична карта от администратори на лични данни